Christeligh förklaring öfwer, then store propheten Esaiam... then första deelen [- den tridie deelen]. Götheborg, tryckt hoos Amund Grefwe, åhr 1669.
  • Keyword/TitleChristeligh förklaring öfwer, then store propheten Esaiam... then första deelen [- den tridie deelen]. Götheborg, tryckt hoos Amund Grefwe, åhr 1669.
  • NameFörfattare: : Jonas Erici Billovius
    Tryckare: : Amund Nilsson Grefwe
  • Dating1669
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt