Wägwisare, til och ifrån alla städer och namnkunnige orter, uti Swea och Göta riken, samt stor furstendömet Finland; jämte twänne uti koppar stuckne wäg-chartor, efter skiedde wägmätningar uprättad, af Georg Biurman. Med kongl. maj:ts : allernådigste priv
  • Keyword/TitleWägwisare, til och ifrån alla städer och namnkunnige orter, uti Swea och Göta riken, samt stor furstendömet Finland; jämte twänne uti koppar stuckne wäg-chartor, efter skiedde wägmätningar uprättad, af Georg Biurman. Med kongl. maj:ts : allernådigste priv
  • NameFörfattare: : Georg Biurman
    Tryckare: : Lorentz Ludwig Grefing
  • Dating1743
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt