Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, Ángland, Turkiet och Grekland: beskrifven af och efter Jac. Jon. Björnståhl...Efter des död utgifven af Carl Christof. Gjörwell...Första [-fjerde] delen. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström, 17
  • Keyword/TitleResa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, Ángland, Turkiet och Grekland: beskrifven af och efter Jac. Jon. Björnståhl...Efter des död utgifven af Carl Christof. Gjörwell...Första [-fjerde] delen. Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström, 17
  • NameFörfattare: : Jakob Jonas Björnståhl
    Utgivare: : Carl Christof. Gjörwell
    Tryckare: : Anders Jacobsson Nordström
  • Dating1780
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
Related images
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt