Åtskilliga anmärkningar öfwer närwarande pestilentias beskaffenhet motande, botande och utrotande uti Östergötland, ... I Linköping. Tryckte ... 1711.
  • Keyword/TitleÅtskilliga anmärkningar öfwer närwarande pestilentias beskaffenhet motande, botande och utrotande uti Östergötland, ... I Linköping. Tryckte ... 1711.
  • NameFörfattare: : Magnus Gabriel Block
  • Dating1711
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt