Wettern och dess kuster. Andra resan. Ett helt för sig, innefattande Wetterns special-beskrifning, jemte hithörande äldre märkvärdigheter...
  • Keyword/TitleWettern och dess kuster. Andra resan. Ett helt för sig, innefattande Wetterns special-beskrifning, jemte hithörande äldre märkvärdigheter...
  • NameFörfattare: : John Bohman
    Tryckare: : N. M. Lindh
  • Dating1840
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt