En höghtijdz predikningh, hållen på Grijphsholm aff Johanne Botvidi, then 30 Novembris 1623. när then höghborne fröken, F. Christina Sweriges rijkes arffhertiginna och konungedotter bars in vthi Gudz försambling. Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer,
  • Keyword/TitleEn höghtijdz predikningh, hållen på Grijphsholm aff Johanne Botvidi, then 30 Novembris 1623. när then höghborne fröken, F. Christina Sweriges rijkes arffhertiginna och konungedotter bars in vthi Gudz försambling. Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer,
  • NameFörfattare: : Johannes Botvidi
    Omskriven: Kristina, prinsessa av Sverige
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1624
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt