Mars Germanicus victus. Thet är comaedia om thet wälendade tydske kriget. Stält aff Samuele P. Brasck ... och hållen i Linköping ten 29. Julij 1649. tryckt i Linköping hoos Christopher Günter, anno MDCL.
  • Keyword/TitleMars Germanicus victus. Thet är comaedia om thet wälendade tydske kriget. Stält aff Samuele P. Brasck ... och hållen i Linköping ten 29. Julij 1649. tryckt i Linköping hoos Christopher Günter, anno MDCL.
  • NameFörfattare: : Samuel Petri Brasck
    Tryckare: : Christopher Günter
  • Dating1650
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt