Gudz hemsökelsers beskaffenheet med enfaldig underwijsning huru man under the samma hafwer sig at skicka: förestält i en christelig predijkan, på den 16. trinitatis åhr 1716. Uthi Götheborgz dom-kyrckia, i anledning af thet ordenteliga söndagz heliga evan
  • Keyword/TitleGudz hemsökelsers beskaffenheet med enfaldig underwijsning huru man under the samma hafwer sig at skicka: förestält i en christelig predijkan, på den 16. trinitatis åhr 1716. Uthi Götheborgz dom-kyrckia, i anledning af thet ordenteliga söndagz heliga evan
  • NameFörfattare: : Peter Brenner
    Tryckare: : Zacharias Hagemann
  • Dating1716
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt