Ett christeligit och wälment bönedags-arbete, öfwer then text, som hennes kongl. höghet Swea rikes arf-princessa, och deras hög-grefl. excellencier, den höga kongl. senaten hade förordnat til en hög-mässo text, af Hos. VI. cap. vers. I. Uppå den i hela Sw
  • Keyword/TitleEtt christeligit och wälment bönedags-arbete, öfwer then text, som hennes kongl. höghet Swea rikes arf-princessa, och deras hög-grefl. excellencier, den höga kongl. senaten hade förordnat til en hög-mässo text, af Hos. VI. cap. vers. I. Uppå den i hela Sw
  • NameFörfattare: : Jöns Broander
    Tryckare: : Johan Heinrich Werner
  • Dating1714
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt