Incendium Arosiense, eller een christeligh påminnelse, om then ... wådeeld, som oförmodeligen vpkom i Wästeråhs then 3 septemb. klockan 3 effter m. anno 1668. och på XII timars rum then förnembste stadsens deel bortbrände; ... uthaf doct. Reinhardi Bakij
  • Keyword/TitleIncendium Arosiense, eller een christeligh påminnelse, om then ... wådeeld, som oförmodeligen vpkom i Wästeråhs then 3 septemb. klockan 3 effter m. anno 1668. och på XII timars rum then förnembste stadsens deel bortbrände; ... uthaf doct. Reinhardi Bakij
  • NameFörfattare: : Andreas Brodinus
    Medförfattare: : Reinhardus Bakius
    Tryckare: : Boëthius Hagen
  • Dating1670
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt