Lijk-predikan, hollen tå ... Hr Oluff Moræus, kyrckioherden i Afwestad och Grytnähs ... bleff ... beledsagat til grafwen sitt hwijlorum, vthi Grytnähs kyrckia, den 13 octob. åhr 1678. Aff Johanne Brodino ... Westeråhs, tryckt aff Boëtio Hagen, cons. och g
  • Keyword/TitleLijk-predikan, hollen tå ... Hr Oluff Moræus, kyrckioherden i Afwestad och Grytnähs ... bleff ... beledsagat til grafwen sitt hwijlorum, vthi Grytnähs kyrckia, den 13 octob. åhr 1678. Aff Johanne Brodino ... Westeråhs, tryckt aff Boëtio Hagen, cons. och g
  • NameFörfattare: : Johannes Brodinus
    Medförfattare: : Olof Moraeus
    Tryckare: : Boëtius Hagen
  • Other keywordsLikpredikan
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt