Christeligh tröst-sermon vthi Wijborgz doomkyrckia ... then 10. maij, anno 1671, när then höghwälborne frws, Frw Märetha Christinas Vlffsparres, frijherre dotters til Herresäter ... Hr. Conrad Gyldenstiernas, frijherres till Uhlaborgh ... frws lijk fördes
  • Keyword/TitleChristeligh tröst-sermon vthi Wijborgz doomkyrckia ... then 10. maij, anno 1671, när then höghwälborne frws, Frw Märetha Christinas Vlffsparres, frijherre dotters til Herresäter ... Hr. Conrad Gyldenstiernas, frijherres till Uhlaborgh ... frws lijk fördes
  • NameFörfattare: : Petrus Brommius
    Medförfattare: : Märta Christina Ulfsparre
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1671
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt