Gud barnas fruktbärande korss föreställt i en kort lijk-sermon öfwer... Fru Anna Gyllenstierna, hwilken... 1715... den... 29 aug. uthi St. Ulricæ kyrckio... blef begrafwen af Olao Broms... Stockholm, tryckt uthi det kongl. boktryckeriet. Åhr 1721.
 • Keyword/TitleGud barnas fruktbärande korss föreställt i en kort lijk-sermon öfwer... Fru Anna Gyllenstierna, hwilken... 1715... den... 29 aug. uthi St. Ulricæ kyrckio... blef begrafwen af Olao Broms... Stockholm, tryckt uthi det kongl. boktryckeriet. Åhr 1721.
 • NameFörfattare: : Olaus Broms
  Medförfattare: : Anna Christina Gyllenstierna
  Tryckare: Kungliga boktryckeriet
 • Dating1721
 • Other keywordsLikpredikan
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isutställt