Bittra tåre-källor i dahlar vpnade ... i een sorge-predikan infattade ... wid det ... frw Ulrica Eleonora, Sweriges, Göthes och Wändes drottning ... lemnade den jordiske cronan ... och desz högstsalige lekamen med konungzlig heder den 28. novemb. nidsatte
  • Keyword/TitleBittra tåre-källor i dahlar vpnade ... i een sorge-predikan infattade ... wid det ... frw Ulrica Eleonora, Sweriges, Göthes och Wändes drottning ... lemnade den jordiske cronan ... och desz högstsalige lekamen med konungzlig heder den 28. novemb. nidsatte
  • NameFörfattare: : Isac Browallius
    Omskriven: Ulrika Eleonora d.ä. av Sverige
    Tryckare: : Boëtius Hagen
  • Dating1694
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt