Kort utdrag af alla Kongl. Förordningar, resolutioner och bref, rörande skogarnes wård och nyttjande i riket, samt jagt och diurfång...Stockholm, tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1787.
  • Keyword/TitleKort utdrag af alla Kongl. Förordningar, resolutioner och bref, rörande skogarnes wård och nyttjande i riket, samt jagt och diurfång...Stockholm, tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1787.
  • NameFörfattare: : Magnus Henrik Brummer
    Tryckare: Kungl. tryckeriet
  • Dating1787
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt