Den svenska ABC boken, på thet enfalligeste så stält, at de vanlige bokstavarne lämpa sigh efter runerne... Tryckt i Vpsala, af Eskil Matzson, år, 1624.
  • Keyword/TitleDen svenska ABC boken, på thet enfalligeste så stält, at de vanlige bokstavarne lämpa sigh efter runerne... Tryckt i Vpsala, af Eskil Matzson, år, 1624.
  • NameFörfattare: : Johannes Bureus
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1624
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt