Stockholm, dess historia och topografi samt beskrifning om allmänna byggnader, embetsverk och inrättningar, m.m. I tvänne delar. Förra delen...
  • Keyword/TitleStockholm, dess historia och topografi samt beskrifning om allmänna byggnader, embetsverk och inrättningar, m.m. I tvänne delar. Förra delen...
  • NameFörfattare: : Carl Fredrik von Burghausen
    Tryckare: : L. J. Hjerta
  • Dating1842
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt