Utkast till beskrifning om Upsala. Första delen om Uppsala stad...På bokhandl. Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven och med många kopparstick försedd. Upsala, tryckt hos Joh. Edman... 1773.
 • Keyword/TitleUtkast till beskrifning om Upsala. Första delen om Uppsala stad...På bokhandl. Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven och med många kopparstick försedd. Upsala, tryckt hos Joh. Edman... 1773.
 • NameFörfattare: : Johan Benedikt Busser
  Konstnär: : Johan Peringskiöld
  Medförfattare: Uppsala
  Förläggare: : Johan Christopher Holmberg
  Tryckare: : Johan Edman
  Gravör: : Fredrik Akrel
 • Dating1773
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 8:o
 • Object isutställt