Chrönika Carionis, ifrån werldennes begynnelse, in til keyser Carl then femte. Vppå thet latiniske språket författat, och medh månge sköne historier, ... förmerat och förbättrat, först aff herrn Philippo Melanthone, och sedan aff doctore Casparo Peucero.
 • Keyword/TitleChrönika Carionis, ifrån werldennes begynnelse, in til keyser Carl then femte. Vppå thet latiniske språket författat, och medh månge sköne historier, ... förmerat och förbättrat, först aff herrn Philippo Melanthone, och sedan aff doctore Casparo Peucero.
 • NameFörfattare: Cario, Johann, 1499-1537
  Författare: : Philipp Melanchthon
  Författare: : Caspar Peucer
  Översättare: Schroderus, Ericus Benedicti, 1575-1647
  Tryckare: Grefwe, Amund
 • Dating1649
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: fol.
 • Object isutställt