Christeligh lijk-predijkan, som ... bleff hållen vthi Stockholm och Ridderholms kyrckian, på thet åhret Christi MDCLXXVI. den XXIV. octob. tå ... Her Melchior von Falkenbergh, herre til Bolby och Kiriempe, nu mehra hoos Gudh saligh, ther sammastädes medh
 • Keyword/TitleChristeligh lijk-predijkan, som ... bleff hållen vthi Stockholm och Ridderholms kyrckian, på thet åhret Christi MDCLXXVI. den XXIV. octob. tå ... Her Melchior von Falkenbergh, herre til Bolby och Kiriempe, nu mehra hoos Gudh saligh, ther sammastädes medh
 • NameFörfattare: : Carl Carlsson
  Medförfattare: : Melchior von Falkenberg
  Tryckare: : Henrik Keyser
 • Dating1676
 • Other keywordsLikpredikan
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt