Lijkpredikan, hållen vppå Stockholms södre förstadh och i S. Mariæ kyrckia, åhr 1675. den 13 aprilis, tå ... Her Hans Preus, för detta kärälskelige maka ... hust. Sara Simon ... bleff begrafwen aff Carolo Carlsson ... Tryckt aff Henrich Keyser, åhr 1676.
 • Keyword/TitleLijkpredikan, hållen vppå Stockholms södre förstadh och i S. Mariæ kyrckia, åhr 1675. den 13 aprilis, tå ... Her Hans Preus, för detta kärälskelige maka ... hust. Sara Simon ... bleff begrafwen aff Carolo Carlsson ... Tryckt aff Henrich Keyser, åhr 1676.
 • NameFörfattare: : Carl Carlsson
  Medförfattare: : Sara Simon
  Tryckare: : Henrik Keyser
 • Dating1676
 • Other keywordsLikpredikan
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt