Tablå af det väsendtligen skiljaktiga emellan lagcommiteens förslag till allmän civillag och den nu gällande. Giftermåls och ärfda-balkarne [Handelsbalken. Jordabalken].
  • Keyword/TitleTablå af det väsendtligen skiljaktiga emellan lagcommiteens förslag till allmän civillag och den nu gällande. Giftermåls och ärfda-balkarne [Handelsbalken. Jordabalken].
  • NameFörfattare: : C. G. Cassel
    Tryckare: Norstedts förlag
  • Dating1838
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt