Försök at bringa Sweriges grundlagar i system. Med anmärkningar, til hjelpreda för riksdagsmän. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1828.
  • Keyword/TitleFörsök at bringa Sweriges grundlagar i system. Med anmärkningar, til hjelpreda för riksdagsmän. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1828.
  • NameFörfattare: : Pehr Gustaf Cederschiöld
    Tryckare: : Carl Deleen
  • Dating1828
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt