En lättare giord latinisk grammatica, eller kort... anledning til thet latiniska språket, med... påminnelser, som af grammaticis gemenligen pläga förbigås. På tyskan af Christophoro Cellario... nu... öfversat. Stockholm, tryckt uti thet af Kong. Maj. priv
  • Keyword/TitleEn lättare giord latinisk grammatica, eller kort... anledning til thet latiniska språket, med... påminnelser, som af grammaticis gemenligen pläga förbigås. På tyskan af Christophoro Cellario... nu... öfversat. Stockholm, tryckt uti thet af Kong. Maj. priv
  • NameFörfattare: : Christophorus Cellarius
    Översättare: : Christophorus Cellarius
  • Dating1728
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt