En underrettelse huru man efter solens ojämna rörelse bör rätt ställa ett uhrwärk, at thet hela åhret igenom behåller en jämn och oförändrad gång, vtgifwen af Anders Celsius. Tryckt i Norkiöping.
  • Keyword/TitleEn underrettelse huru man efter solens ojämna rörelse bör rätt ställa ett uhrwärk, at thet hela åhret igenom behåller en jämn och oförändrad gång, vtgifwen af Anders Celsius. Tryckt i Norkiöping.
  • NameFörfattare: : Anders Celsius
  • Dating1727
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt