Een kort förklarning öfwer then 3. 4. och 5. vers, i thet 2. cap. S. Pauli epistels, til Titum. Tienligh til brwdh-predikan ... vthi eenfaldigheet sammandraghen aff Josepho Sven. Chærbero ... och medh venerandi consistorij consensu aff trycket vplagd in j
  • Keyword/TitleEen kort förklarning öfwer then 3. 4. och 5. vers, i thet 2. cap. S. Pauli epistels, til Titum. Tienligh til brwdh-predikan ... vthi eenfaldigheet sammandraghen aff Josepho Sven. Chærbero ... och medh venerandi consistorij consensu aff trycket vplagd in j
  • NameFörfattare: : Josephus Svenonis Chaerberus
    Tryckare: : Peder Wald
  • Dating1642
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt