Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ..., och vthi stadhen i gen vthkorat ... her Carl then nijonde ... Tryckt vthi then
  • Keyword/TitleFulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt konung Sigismundum ..., och vthi stadhen i gen vthkorat ... her Carl then nijonde ... Tryckt vthi then
  • NameFörfattare: : Nicolaus Chesnecopherus
    Tryckare: : Andreas Gutterwitz
  • Dating1607
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt