Afsäyelse schrift, vthi hwilken sanfärdeligen warder tilkenne gifwit, för hwadh laghlige, rättmätige och skälige orsaker skull Sweriges rijkes ständer hafwe afsatt konung Sigismundum och hans arfwinger ifrå thette rijkes regering. Tryckt j Stockholm, af A
  • Keyword/TitleAfsäyelse schrift, vthi hwilken sanfärdeligen warder tilkenne gifwit, för hwadh laghlige, rättmätige och skälige orsaker skull Sweriges rijkes ständer hafwe afsatt konung Sigismundum och hans arfwinger ifrå thette rijkes regering. Tryckt j Stockholm, af A
  • NameFörfattare: : Nils Chesnecopherus
    Medförfattare: Sigismund av Sverige-Polen
    Tryckare: : Andreas Gutterwitz
  • Dating1605
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • Object isutställt