I.J.N. Inträdes tal, om handaslögdernas företräde för landtbruket. Hållit i den större carolinska lärosalen, vid Kongl. academien i Upsala d. 23 Nov. 1770...Upsala, tryckt hos Joh. Edman...1771.
  • Keyword/TitleI.J.N. Inträdes tal, om handaslögdernas företräde för landtbruket. Hållit i den större carolinska lärosalen, vid Kongl. academien i Upsala d. 23 Nov. 1770...Upsala, tryckt hos Joh. Edman...1771.
  • NameFörfattare: : Pehr Niclas Christiernin
    Tryckare: : Johan Edman
  • Dating1771
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt