Kort samling af de mindre och lättare Marci Tullii Ciceronis epistlar eller med sina wänner och Atticus förda brefwäxling, med en swensk uttolckning af de fläste förekommande latinska ord och ordalag, samt öfwer hwar epistel upstälta korta och lämpeliga i
  • Keyword/TitleKort samling af de mindre och lättare Marci Tullii Ciceronis epistlar eller med sina wänner och Atticus förda brefwäxling, med en swensk uttolckning af de fläste förekommande latinska ord och ordalag, samt öfwer hwar epistel upstälta korta och lämpeliga i
  • NameFörfattare: : Marcus Tullius Cicero
    Utgivare: : Thore Odhelius
    Tryckare: : Petter Jöransson Nyström
  • Dating1737
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt