...Grundelige betänkiande, om... Fylleriit, som nu... gåår i fullan dans, förswenskat aff S. Erich Ribbing, til Stoora Daala och Swansöö... Nu andre gånge öffwerseedt, och vthi trycket förfärdigat... aff Sylvestro Joh. Phrygio...
  • Keyword/Title...Grundelige betänkiande, om... Fylleriit, som nu... gåår i fullan dans, förswenskat aff S. Erich Ribbing, til Stoora Daala och Swansöö... Nu andre gånge öffwerseedt, och vthi trycket förfärdigat... aff Sylvestro Joh. Phrygio...
  • NameFörfattare: : Johannes Colerus
    Utgivare: : Sylvester Johannes Phrygius
    Översättare: : Erik Ribbing
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt