J. A. Comenii Janua lingvarum reserata aurea... Vpläste gyllene tungomåls dör... Tridie uplägningen, på nytt öfwersedd... Stockholm, tryckt aff Hindrich Keyser, medh egen bekostnadt, åhr 1643.(Nytt titelblad:) Index svecicus secundus... operâ & impensis
 • Keyword/TitleJ. A. Comenii Janua lingvarum reserata aurea... Vpläste gyllene tungomåls dör... Tridie uplägningen, på nytt öfwersedd... Stockholm, tryckt aff Hindrich Keyser, medh egen bekostnadt, åhr 1643.
  (Nytt titelblad:) Index svecicus secundus... operâ & impensis
 • NameFörfattare: : Johann Amos Comenius
  Förläggare: : Henrik Keyser
  Tryckare: : Henrik Keyser
 • Dating1641-1643
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 12:o
 • Object isutställt