Johannis Amos Comenii Vpläste gyllene tungomåls dör: eller alle språks och wettskapers örtegårdh thet är: En geenstijgh, til at lära thet latiniske, sampt hwart och itt språk, tillijka medh alla wettskapers och konsters fundamenter... Här til Swenskan...
 • Keyword/TitleJohannis Amos Comenii Vpläste gyllene tungomåls dör: eller alle språks och wettskapers örtegårdh thet är: En geenstijgh, til at lära thet latiniske, sampt hwart och itt språk, tillijka medh alla wettskapers och konsters fundamenter... Här til Swenskan...
 • NameFörfattare: : Johann Amos Comenius
  Översättare: : Erik Schroderus
  Förläggare: : Henrik Keyser
  Tryckare: : Henrik Keyser
 • Dating1640
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 12:o
 • Object isinte utställt