Kongl. rådets, generalguvernörens, fältmarskalkens m.m. grefve Erik Dahlbergs egenhändigt författade dag-bok...
  • Keyword/TitleKongl. rådets, generalguvernörens, fältmarskalkens m.m. grefve Erik Dahlbergs egenhändigt författade dag-bok...
  • NameFörfattare: : Erik Dahlbergh
    Utgivare: : Sven Lundblad
    Tryckare: Elméns och Granbergs tryckeri
  • Dating1823
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt