Svea Rikes Historia ifrån dess begynnelse til wåra tider...Förste [-tredje] delen...Andra upplagan. Stockholm, trykt hos Lor. Ludv. Grefing, å dess bekostnad, 1763. (Vol.282:) ...Tryckt hos direct. Lars Salvius, 1761 och 62.
  • Keyword/TitleSvea Rikes Historia ifrån dess begynnelse til wåra tider...Förste [-tredje] delen...Andra upplagan. Stockholm, trykt hos Lor. Ludv. Grefing, å dess bekostnad, 1763. (Vol.282:) ...Tryckt hos direct. Lars Salvius, 1761 och 62.
  • NameFörfattare: : Olof von Dalin
    Konstnär: : Jean Eric Rehn
    Tryckare: : Lorentz Ludvig Frefing
  • Dating1763
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt