Handbok i fälttjensten för compagni- och under-officerare af alla vapen, sammandragen ur kongl. maj:ts nådiga tjenstgörings-reglementes fjerde del, med tillämpningar och tillägg; af G.J. Dalström... Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1826.
  • Keyword/TitleHandbok i fälttjensten för compagni- och under-officerare af alla vapen, sammandragen ur kongl. maj:ts nådiga tjenstgörings-reglementes fjerde del, med tillämpningar och tillägg; af G.J. Dalström... Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1826.
  • NameFörfattare: : Gustaf Jacob af Dalström
    Tryckare: : Carl Deleen
    Gravör: : Aug. Hahr
  • Dating1826
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 16:o
  • Object isutställt