Resa i Sverige, år 1830, innehållande underrättelser rörande detta rikes handel, sjöfart, jordbruk, bergsrörelse... äfvensom en öfversigt af landets allmänna beskaffenhet... Första delen...
  • Keyword/TitleResa i Sverige, år 1830, innehållande underrättelser rörande detta rikes handel, sjöfart, jordbruk, bergsrörelse... äfvensom en öfversigt af landets allmänna beskaffenhet... Första delen...
  • NameFörfattare: : Alexander Daumont
    Översättare: : Fredrik Bernhard Cöster
    Tryckare: : Johan Hörberg
  • Dating1834
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt