Antiquitates ecclesiasticae, eller gamle swenske kyrkie-handlingar, angående wåra förfäders christeliga troos, och kyrckio-cerimoniers beskaffenheter, några hundrade åhr tilbakas; sammanplåckade vthur gamla stycker, som runstenar, kyrckior, : rijmstafwar,
  • Keyword/TitleAntiquitates ecclesiasticae, eller gamle swenske kyrkie-handlingar, angående wåra förfäders christeliga troos, och kyrckio-cerimoniers beskaffenheter, några hundrade åhr tilbakas; sammanplåckade vthur gamla stycker, som runstenar, kyrckior, : rijmstafwar,
  • NameFörfattare: : Petter Dijkman
    Tryckare: : Michael Laurelius
  • Dating1703
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt