Historiske anmärckningar, öfwer, och af en dehl runstenar, i Swerige, angående dhe uhrgambla, sviar och giöthers kyrkie och werdzliga wäsende, uthi åthskilliga måhl, hwar af man har att finna något ey så förr kunnigt : om deras religion och evangeliske lä
  • Keyword/TitleHistoriske anmärckningar, öfwer, och af en dehl runstenar, i Swerige, angående dhe uhrgambla, sviar och giöthers kyrkie och werdzliga wäsende, uthi åthskilliga måhl, hwar af man har att finna något ey så förr kunnigt : om deras religion och evangeliske lä
  • NameFörfattare: : Petter Dijkman
    Tryckare: : Henric Christoph Merckell
  • Dating1723
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt