Then romerska kyrkiones wederstyggelse förföljelse och reformation som ... här til vthöfwer Tydskland och Behmen förd, jemwäl öfwer wijdha werlden aff then Jesuitiske andan at föras beslutit ... Item: Huru gudfruchtige regenter ... Vtholkat aff Erico Schr
  • Keyword/TitleThen romerska kyrkiones wederstyggelse förföljelse och reformation som ... här til vthöfwer Tydskland och Behmen förd, jemwäl öfwer wijdha werlden aff then Jesuitiske andan at föras beslutit ... Item: Huru gudfruchtige regenter ... Vtholkat aff Erico Schr
  • NameFörfattare: : Ferdinand Donrätl
    Översättare: : Ericus Schroderus
    Tryckare: : Ericus Schroderus
  • Dating1637
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt