Anmärkningar til Sweriges Rikes Lag, hwilka innehålla korta utdrag utur Kongl. Förordningar, Resolutioner, Bref och Kundgörelser...Författade...af Emanuel Drangel...Stockholm, tryckte hos Peter Hesselberg 1766.
  • Keyword/TitleAnmärkningar til Sweriges Rikes Lag, hwilka innehålla korta utdrag utur Kongl. Förordningar, Resolutioner, Bref och Kundgörelser...Författade...af Emanuel Drangel...Stockholm, tryckte hos Peter Hesselberg 1766.
  • NameFörfattare: : Emanuel Drangel
    Tryckare: : Peter Hesselberg
  • Dating1766
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt