Kort och Enfaldig Kyrckio-Historia Öfwer Gamla Testamentet ... Af Gudz rena ord, B. Doct: Lutheri skriffter och andre ... kyrckio scribenter, på wårt egit språk sammanskrefwin af M. Erlando Dryselio ... Tryckt Jönkiöping, Tryckt af Petter Hultman åhr 1704
  • Keyword/TitleKort och Enfaldig Kyrckio-Historia Öfwer Gamla Testamentet ... Af Gudz rena ord, B. Doct: Lutheri skriffter och andre ... kyrckio scribenter, på wårt egit språk sammanskrefwin af M. Erlando Dryselio ... Tryckt Jönkiöping, Tryckt af Petter Hultman åhr 1704
  • NameFörfattare: : Erland Dryselius
    Tryckare: : Petter Hultman
  • Dating1704
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt