Swea och Götha-rijkens hiertrörande klaago-grååt öfwer ... Carls XI. ... högst beklageligste frånfälle, lämpadt till den allmänne uthskrifne klage- sorge- boot- och bättrings-dagen den 20. augusti innewarande åhr 1697. Af Erland: Dryselio ... Jönkiöping,
  • Keyword/TitleSwea och Götha-rijkens hiertrörande klaago-grååt öfwer ... Carls XI. ... högst beklageligste frånfälle, lämpadt till den allmänne uthskrifne klage- sorge- boot- och bättrings-dagen den 20. augusti innewarande åhr 1697. Af Erland: Dryselio ... Jönkiöping,
  • NameFörfattare: : Erlandus Brodderi Dryselius
    Tryckare: : Petter Hultman
  • Dating1697
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt